Vi kommer behövas, vi kommer förbrukas

Bilder från utställningen Vi kommer behövas, vi kommer förbrukas, Lilla galleriet, Göteborgs Konstförening, 2019.