Förvandlingen, 2017. Konstnärlig gestaltning/offentligt uppdrag, Nya Torskolan, Torsås.


Förvandlingen utgår ifrån en idé om högstadiet som plats och rum för unga människor i förändring. Eleverna är mitt uppe i en slags transformation, på väg att formas, omformas och definiera sig själva i förhållande till omgivningen och varandra. I den typen av process finns en rörelse, en nyfikenhet och en energi som jag har velat ta vara på.


Jag använder mig ofta av det textila bärbara plagget i min konstnärliga process. Social tillhörighet genom bärandet av vissa specifika plagg kan vara en viktig del i individers skapande av en egen identitet. I arbetet med Förvandlingen har jag velat lyfta det positiva i en sådan identitetsskapande process.


Jag har velat skapa ett rum fullt av lust och möjligheter. Plagget flyger i luftrummet och byter skepnad. Allt är i rörelse. Det är en lek, en slags maskerad. Du kan bli vad du vill. Du kan vara den du är.


Det färdiga verket består av fyra laserskurna plexiglasskivor med fotografisk utskrift. Motivet och formen på bilderna har uppstått då jag upprepade gånger kastat ett plagg upp i luften och fotograferat det mitt i rörelsen.