Bilder från utställningen En flaxande fågel skymmer min sikt, Galleri Moment, Ängelholms Konstförening, 2023.

Bilder från utställningen Vi kommer behövas, vi kommer förbrukas, Lilla Galleriet, Göteborgs Konstförening, 2019. 

Bilder från utställningen Vi kommer behövas, vi kommer förbrukas, Teatergalleriet, Kalmar, 2020. Läs Gunilla Petris text om den utställningen i Barometern här.

Bilder och text från utställningen Du är ett land på Galleri 21 i Malmö, 2018.